Odslej je naročanje na rentgensko slikanje zob obvezno. Naročite se lahko vsak delovni dan ob 9.00 do 13.00h na telefonski številki 040 559 278.